Skip to Content

Recent Posts by admin

Какво е хеджингова сделка

Какво е хеджингова сделка

Хеджинговите сделки са срочни сделки, сключвани за предпазване (hedge — ограждам, предпазвам) от евентуални загуби в резултат на изменение на цените и курсовете на стоковите, валутните и фондовите пазари и борси. Те нямат за цел спекула, а само елиминиране на рисковете. Такива операции се извършват главно от притежатели на стокови запаси, които са предназначени за продажба в чужбина, от инвеститори Continue Reading »

Когато бизнесът ни не успява да влезе в социалните мрежи – решим проблем или апокалипсис?

Когато бизнесът ни не успява да влезе в социалните мрежи – решим проблем или апокалипсис?

По-възрастните читатели тук помнят бума на първите социални мрежи, както и мнението на хората за тях – забавление, контакт между приятели, воайорство, любопитни новини. През 2017 година  хората все по-малко излизат от дома си, а все повече стоят в интернет. Социалната мрежа вече не е сайт за забавление, а дом, подобен на „Бар Наздраве”, в което всеки знае името ти, Continue Reading »

Защо политиката на РП е насочена към улесняване на кредитите?

Защо политиката на РП е насочена към улесняване на кредитите?

През тази година в сферата на макроикономическата стабилност България изглежда все по-близо до същинското си интегриране в ЕС, което не може да се реализира на практика преди да се уеднакви качеството на живот у нас с това в страните –членки. Бюджетният дефицит, инфлацията и снъоношението на дълга към Брутния вътрешен продукт достигнаха целите, поставени в Маастрихт, а лихвените проценти при бързите Continue Reading »

Масовата комуникация се различава от междуличностната по следните неща

Масовата комуникация се различава от междуличностната по следните неща

Разлика в участниците или актьорите – в масовата комуникация участниците не са определени индивиди, а са общности в поведението, на които се наблюдават надиндивидуални общностни идеи. Чрез масовата комуникация се осъществява връзка между две общности: производители на информация и публика. Производителите са високоорганизирана група, те са формална организация с вътрешно диференцирана структура. Участниците в тази група имат своя вътрешна комуникация, Continue Reading »

Какво е значението на отделните социалните мрежи за оптимизацията?

Какво е значението на отделните социалните мрежи за оптимизацията?

…………………. или по-точно как се степенува важността на социалните мрежи за оптимизацията? Големите очаквания, че социалните сигнали ще изграят ключов фактор в SERP се оказаха напразни. Google освен, че не взеха от важно значение социалните сигнали, но и  намалиха една част от голямото влияние на Facebook по отношение на някои от SEO факторите рефлектиращи върху класирането при търсене. Разбира се, трафика Continue Reading »