Анализи

Заем с равни или намаляващи вноски да изберем?

zx620y348_3346347

Макар и не често, пред потенциалния кредитопотребител се появява ситуацията на избор, когато иска да кандидатства за заем. Да изтегли кредита си в равни (анюитетни) или в намаляващи вноски.

Във всеки случай, ако се получи такава дилема, всеки човек следва на реши, като се съобрази със своите лични възможности, както и да се информира за лихвите и срока на погасяване, за който иска да кандидатства.

Нека вземем пример с два вида кредита – един ипотечен и един потребителски. Ако сравним разликата при равни и намаляващи вноски, ще онагледим предимствата и недостатъците и на двата. Важно е да се помни, че не всеки вид заем се предлаг във всяка банка и в двата варианта – с равни и намаляващи вноски

Според експертите, в наши дни в България се намираме в момент на много ниски лихви и се очаква те да се увеличат от следващата година, т.е. тенденцията е точно обратната. Ако обаче се очакваше икономически ръст, а потребителят вярва, че доходите му ще се увеличават, то равните вноски са по-добрият избор.

Ако, естествено, изобщо има място за избор на едната от девет опции. Във всеки случай, обаче, е хубаво всичко това да бъде обсъдено с финансов консултант преди сключване на сделка по един от двата вида заеми.

Източник: provident-bg.com

  Какво е банковият кредит в счетоводството?

Вижте още...

Какво е банковият кредит в счетоводството?

admin

Най-често допусканите грешки при кандидатстване за кредит

admin

Съвети за изнасяне на силна публична реч

admin