Aкцент

Защо политиката на РП е насочена към улесняване на кредитите?

krediti-bgПрез тази година в сферата на макроикономическата стабилност България изглежда все по-близо до същинското си интегриране в ЕС, което не може да се реализира на практика преди да се уеднакви качеството на живот у нас с това в страните –членки. Бюджетният дефицит, инфлацията и снъоношението на дълга към Брутния вътрешен продукт достигнаха целите, поставени в Маастрихт, а лихвените проценти при бързите заеми бавно, но сигурно се приближават към европейските изисквания. Улесненото кредитиране, извършвано от банките на територията на страната се подкрепя от държавата, тъй като то е средство за движение на парите и е ниша от изключително голямо значение. За да се снабдяват гражданите с финансови средства и да имат покупателна способност, те имат нужда от такъв род помощ. По този начин се увеличава потреблението и се разкриват нови работни места, а това движи икономиката на страната напред. И обратното, ако парите стоят в банките, то търсенето не може да съществува, при ниските доходи на глава на населението у нас, които едва стигат за покриване на оснивните разходи. Кредит ВОК кредититите и лизингите са много подходящи средства за българина, тъй като ние сме техническа нация, за която иновациите, изследванията и откритията са специфичен потенциал. За сравнение, докаозано е, българинът купува много по-скъпи технологични пособия като телевизори, компютри и телефони, а също така интернет достъпа у нас е на много високо ниво, в сравнение с много други държави. Този традиционен интерес на българина към новите технологии може да се използва като основа за развитие на предприемачеството и МСБ у нас. Освен това кредитирането е средство да се намали емиграцията по икономическа принуде и да се редуцират нежелателни феномени като „изтичането на мозъци” през границ. Инвестирането в икономика, базирана на знанието повишава капацитета на страната, а държавата припознава за своя цел да изгради връзка между научните, квалификационните и производствени сфери и да подкрепи достъпността до информационното общество.

  Защо може да ми откажат заем?

 

Вижте още...

Тенденции за успех в строителната индустрия

admin

Ремонт без излишни разходи

admin

Дамско палто в какъв цвят е най-добре да изберем

admin