Facebook маркетинг Маркетинг

Какво е значението на отделните социалните мрежи за оптимизацията?

social-signal…………………. или по-точно как се степенува важността на социалните мрежи за оптимизацията?

Големите очаквания, че социалните сигнали ще изграят ключов фактор в SERP се оказаха напразни. Google освен, че не взеха от важно значение социалните сигнали, но и  намалиха една част от голямото влияние на Facebook по отношение на някои от SEO факторите рефлектиращи върху класирането при търсене.

Разбира се, трафика или посещенията от Facebook имат своето голямо значение за общия маркетинг и за оптимизацията като цяло. По отношение на оптимизацията и класирането в Google, социалната обвързаност с Facebook би следва да се съчетае и със засилване на позициите и в други водещи социални мрежи. По значение може да се добавят: Google+, YouTube, Facebook, Twetter, LinkedIn, Pinterest, Reddit, StumbleUpon и други.

Важно е да се има предвид, че трафика от  социалните мрежи може да изграе важен фактор в класирането, като подробрите така нареченото потребителско поведение ( едни от основните  SEO фактори)

 

 

  Въпрос на приоритети: По какви признаци да изберем своя смарт часовник на ръката

Вижте още...

Кондензирани символи и конструкция на политическото послание

admin

Какво е хеджингова сделка

admin

Какво е Conversion Rate Optimization?

admin