Aкцент

Кога компаниите за микрофинансиране най-често отказват кредити?

Как компаниите за микрофинансиране оценяват рисковете? Когато кредитират онлайн, рисковете от измами от страна на кредитополучателите са по-високи, отколкото при традиционния метод на обслужване. Компаниите за микрофинансиране не изискват удостоверение за доход, а целият процес на комуникация с клиента се осъществява по телефона или чрез интернет. Информацията, която човек предоставя за себе си, се проверява внимателно от компанията за микрофинансиране. Ако се окаже, че е ненадежден, на кредитополучателя ще бъде отказан заем. Както в банката, причините за отказа най-вероятно също няма да бъдат разкрити.

При повечето финансови компании данните, които клиентите предоставят за себе си, се обработват ръчно. Накрая обаче решението за отпускане на заем се взема от робот. Това ускорява обработката на данни и позволява на клиентите на онлайн услуги да получават решенията много бързо.

Защо компаниите за микрофинансиране отказват заеми?

На първо място, ако сте с лоша кредитна история. Ако сте забавяли заеми в миналото, вашият кредитен рейтинг и история вече не са перфектни.

Липсата на кредитна история е друга причина да ви откажат заем. Такъв човек няма опит в платежната дисциплина и не е ясно как ще се справи с плащанията. За финансовите институции това създава допълнителни рискове от невъзвръщаемост на средствата. Например, в повечето банки е напълно в реда на нещата да получите отказ за кредит точно поради липса на кредитна история. В същото време компаниите за микрофинансиране са по-лоялни и по-склонни да сътрудничат.

  Цифров фотоапарат - Фотографията е средство за изразяване и общуване

Неправилно посочените данни в заявлението за заем също могат да доведат до отказ от заем. Дори ако не сте си поставили за цел измама, а просто сте били невнимателни и сте предоставили невярна информация за себе си, това може да предизвика недоверието на кредитора.

Съществуват и общи изисквания, които се прилагат за всички клиенти на бързите кредити, което разширява кръга с възможните варианти за отказ на кредитиране. Но важното е да запомните, че ако получите един отказ за заем, това не означава, че винаги ще бъде така. Базите данни за кредитополучателите се актуализират постоянно, така че, може да опитате пак.

Вижте още...

Дизайн в банята връщащ усещането за природа

admin

Ремонт без излишни разходи

admin

Цифров фотоапарат – Фотографията е средство за изразяване и общуване

admin