Актуално

Кое е най-доброто покритие при застраховка „Живот”?

По-голямата част от застраховките предоставят основно покритие и към него може да се добави допълнителен пакет, който да повиши обхвата на защита от възможни рискове от застрахователни събития. За да улесним опитмално потребителите, които са решили да подпишат застрахователната полица Живот ще опишем синтезирано ситуациите, при възникване на които дружествата са длъжни да изплатят суми по обезщетение.

Такв пакет може да бъде обезщетяване на застрахованото лице при настъпване на временна или трайна намаляване/загуба на работоспособност, дневни парична помощ при хоспитализиция, средства за лекарства и медицински консумативи, операция и пр. При подобни рискове по принцип се определя допълнителна стойност към договора за застраховка, като тя може да бъде по-висока от тази по базисното покритие. По този начин при настъпване, примерно, на трайна загуба на работоспособност поради инцидент, дружеството следва да обезщети потребителя с процент от застрахователната сума, който се равнява на процента на загубената работоспособност, идентифициран от ТЕЛК или НЕЛК.

Валута при застраховане

Дружествата у нас предоставят своите продукти в главно в три валути – лева, евро и американски долар. Нерядко, за да се избегне обезценяване на сумата на застраховката, която е пряко свързана със сумата на обезщетението, фирмите предлагат възможността за индексация. С нея потребителят получава защита от обезценяване, като застрахователната сума се увеличава с даден процент на година. По този начин валутата вече няма голямо значение при избора на услуга.

  Защо да ползваме бързи кредити

Право на обезщетение по застрахователния договор

Опитът на експертите сочи, че често се подписват застрахователни полици без човек преди това да се е усведомил за ситуациите, при които той или неговите наследници ще имат право да изискат обезщетение от застрахователното дружество. Специалистите споделят, че е препоръчително гражданите първо да се запознаят детайлно с Общите условия на избраната от тях фирма, за да направят информирано решение.

Информирането с условияте не означава, че гражданите трябва да се въздържат от консултиране със застрахователен агент. Макар желанието гражданите да включат в своята полица основните рискове, от които желаят да получат защита, същността на животозастраховането изисква осъществяване на консултиране с професионалист, за която не се заплаща такса. Освен подкрепа при договаряне и сключване на договора, консултантът може да бъде и посредник при настъпване на неблагоприятно застрахователно събитие.

Източник: http://www.doe.bg/

Вижте още...

Предизвикателства при придържането към ISO 9001 стандарт – разходи и ресурси

admin

Калкулатор на потребителски кредити – как се използва и защо е полезен?

admin

Отваряне на транспортна компания от нулата. Как да отворите транспортна фирма

admin