Към днешна дата Facebook има вече над 300 млн. активни потребители и ежедневно се включват още хиляди. Facebook като социална мрежа дава възможоности да достигнете до вашата таргет група, да комуникирате с нея, да и напомняте за вашето съществуване, дори и да продавате директно вашите продукти или услуги. За това набирането на facebook фенове стана много популярен начин за поддържане Continue Reading »