Какво е хеджингова сделка

1231Хеджинговите сделки са срочни сделки, сключвани за предпазване (hedge — ограждам, предпазвам) от евентуални загуби в резултат на изменение на цените и курсовете на стоковите, валутните и фондовите пазари и борси. Те нямат за цел спекула, а само елиминиране на рисковете.

Такива операции се извършват главно от притежатели на стокови запаси, които са предназначени за продажба в чужбина, от инвеститори на капитали в чужбина и от притежатели на чуждестранни ценни книжа. Термини сделки се наричат (главно в немски говорещите страни) всички видове срочни операции — стокови, валутни, борсови — независимо от това дали имат за цел ценова или курсова осигуровка или се извършват за спекула. Операциите „аутрайт“ са еднопосочни срочни покупки или продажби на стоки, валута или ценни книжа, които не са придружени от едновременна касова сделка.

 

Източник: http://toate-credite.com/

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре