Маркетинг

Какво е хеджингова сделка

1231Хеджинговите сделки са срочни сделки, сключвани за предпазване (hedge — ограждам, предпазвам) от евентуални загуби в резултат на изменение на цените и курсовете на стоковите, валутните и фондовите пазари и борси. Те нямат за цел спекула, а само елиминиране на рисковете.

Такива операции се извършват главно от притежатели на стокови запаси, които са предназначени за продажба в чужбина, от инвеститори на капитали в чужбина и от притежатели на чуждестранни ценни книжа. Термини сделки се наричат (главно в немски говорещите страни) всички видове срочни операции — стокови, валутни, борсови — независимо от това дали имат за цел ценова или курсова осигуровка или се извършват за спекула. Операциите „аутрайт“ са еднопосочни срочни покупки или продажби на стоки, валута или ценни книжа, които не са придружени от едновременна касова сделка.

 

Източник: http://toate-credite.com/

  Какво е локално търсене?

Вижте още...

Какво е значението на отделните социалните мрежи за оптимизацията?

admin

Репутация на бранда ни в дигиталната среда – на кого да възложим задачата?

admin

Съвети за изнасяне на силна публична реч

admin