Маркетинг

Какво е хеджингова сделка

1231Хеджинговите сделки са срочни сделки, сключвани за предпазване (hedge — ограждам, предпазвам) от евентуални загуби в резултат на изменение на цените и курсовете на стоковите, валутните и фондовите пазари и борси. Те нямат за цел спекула, а само елиминиране на рисковете.

Такива операции се извършват главно от притежатели на стокови запаси, които са предназначени за продажба в чужбина, от инвеститори на капитали в чужбина и от притежатели на чуждестранни ценни книжа. Термини сделки се наричат (главно в немски говорещите страни) всички видове срочни операции — стокови, валутни, борсови — независимо от това дали имат за цел ценова или курсова осигуровка или се извършват за спекула. Операциите „аутрайт“ са еднопосочни срочни покупки или продажби на стоки, валута или ценни книжа, които не са придружени от едновременна касова сделка.

 

Източник: http://toate-credite.com/

  Съвети за изнасяне на силна публична реч

Вижте още...

Каква е разликата в статистиката и данните между Google Analytics и Google Webmaster Tools?

admin

Какво е значението на отделните социалните мрежи за оптимизацията?

admin

Изработка на лого от Webselo.com

admin