Маркетинг

Кондензирани символи и конструкция на политическото послание

Механизми на действие на кондензираните символи.

Политическите символи извличат емоции и нагласи и мобилизират действията на хората. Във формата на думи, изрази, картини, имена на хора те са конструкти, предимно основани на емоциите, а нена рационалната преценка за ползата и загубата от техните внушения.

Източник: https://album.bg

  Съкращения на Alphabet: компанията майка на Google се „готви“ да уволни 10 000 служители

Вижте още...

Важността на ключовите думи в оптимизацията

admin

SEO АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО

admin

Основи на дигиталния маркетинг

admin