Какво е Conversion Rate Optimization?

conversation-rate-optimizationCRO или  Conversion Rate Optimization в широкия смисъл включва всички и дейности, с които се постига увеличаване на процента на посетителите, които се трансформират в реални клиенти. В тесен смисъл това се отнася за дейностите по изграждане или промяна на опредлен уебсайт за постигане на увеличение на клиентите на база реализираната посещаемост.
Подробряване на Conversion Rate Optimization е важен и определящ фактор за един работещ дигитален проект.