Маркетинг

Кондензирани символи и конструкция на политическото послание

Механизми на действие на кондензираните символи.

Политическите символи извличат емоции и нагласи и мобилизират действията на хората. Във формата на думи, изрази, картини, имена на хора те са конструкти, предимно основани на емоциите, а нена рационалната преценка за ползата и загубата от техните внушения.

Източник: https://album.bg

  Важността на ключовите думи в оптимизацията

Вижте още...

Репутация на бранда ни в дигиталната среда – на кого да възложим задачата?

admin

Възможноли е ефективно SEO без качествени обратни връзки?

admin

Стокова марка, стоков знак и опаковка на стоките

admin