Маркетинг

Кондензирани символи и конструкция на политическото послание

Механизми на действие на кондензираните символи.

Политическите символи извличат емоции и нагласи и мобилизират действията на хората. Във формата на думи, изрази, картини, имена на хора те са конструкти, предимно основани на емоциите, а нена рационалната преценка за ползата и загубата от техните внушения.

Източник: https://album.bg

  Масовата комуникация се различава от междуличностната по следните неща

Вижте още...

Какво е хеджингова сделка

admin

Въпрос на приоритети: По какви признаци да изберем своя смарт часовник на ръката

admin

Какво е Bounce Rate

admin