Рекламни проучвания

optimize1Рекламни проучвания отговарят на въпроси като:
– кой и какви видове стоки се предлагат на пазара

– какви методи и техники да се използват за рек

– каква е целевата аудитория, рек.бюджет и др.

Сегментиране на пазара въз основа на: демография, територия, психологически фактори, потребителски критерии

Методи на реклано проучване:наблюдението, допитване, копирен тест, холтестове, тестове за проверка на запомняне на рекламата, проучване на реакциите, чектестове,

Логаритъм на рекламна програма: поставяне на задачите; разработка на бюджета; рек.обръщение; средства на разпространение на рек.; оценка на рек.програма.

Финансирането на рекламната програма може да се определя: фиксиран %; метод на прирастта; простоянна част от разходите на единица изделие; виско което може да си позволи фирмата; по конкуренцията; изследователски метод; на калкулацията.

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре