Маркетинг Свежо

Масовата комуникация се различава от междуличностната по следните неща

komunikacia

Разлика в участниците или актьорите – в масовата комуникация участниците не са определени индивиди, а са общности в поведението, на които се наблюдават надиндивидуални общностни идеи. Чрез масовата комуникация се осъществява връзка между две общности: производители на информация и публика. Производителите са високоорганизирана група, те са формална организация с вътрешно диференцирана структура. Участниците в тази група имат своя вътрешна комуникация, те споделят общи норми и ценности. Изпращащата организация има развити възгледи за цели, права и задължения, а аудиторията няма общи възгледи, тя няма диференцирани общи очаквания освен това аудиторията е лишена от представителство, лишена е от възможността за отговор поради техническа невъзможност и поради разноликостта си в следствие, на която не може да се формулира общ отговор.

 
Наличие на комплексна технология от специфичен тип – технологията е такава, че дава малки възможности за обратна връзка, индивидуалните отговори са по-скоро изключение. За получаване на обратна връзка се разчита най-вече на маркетингови изследвания на публиката. Така имаме от една страна увеличена дистанция между изпращач и получател, но от друга страна се формират връзки между субекти , които иначе са твърде далеч физически и социално. Трябва да отбележим, че технологията на масовата комуникация е скъпа и достъпът до нея е открит за онези, които могат да я купят и да наемат професионални комуникатори (журналисти, интерпретатори).

  Модерните килими и очарованието на рошавите килими

Инициатор – в масовата комуникация инициатор е само едната страна – изпращача, изключва се възможността за преговори както е при личния контакт. Комуникационното отношение не е фиксирано и едновариантно, двете страни са твърде свободни при определяне на значенията, т.е. комуникацията е в известен смисъл непредвидима. В такъв случай винаги са възможни неадекватни от гледна точка на изпращача интерпретации, няма механизъм за поправяне на грешки. Получателят тук е консуматор, защото е купил съобщението и го третира като своя собственост, прави с него каквото си иска.
Различие в достъпа до съдържание на комуникацията – в системата на получателя може да се включи всеки. Достъпът до позицията на комуникатора е ограничен и се регулира чрез правила и споразумения. В модела на масовата комуникация съществуват 3 субекта: – комуникатор; – канал;- аудитория;

 

 

Източник: weeksurvey.com

Вижте още...

Кондензирани символи и конструкция на политическото послание

admin

Всичко, което трябва да знаете, за да погасите кредит предсрочно

admin

Трудна ли е уеб разработката? Какво трябва да знаят начинаещите

admin