Маркетинг

Молбата за откриване на акредитив

Молбата за откриване на акредитивМолбата за откриване на акредитив, която вносителят подава до своята банка, трябва да съдържа подробностите по акредитива точном ясно изразени. В нея трябва да са посочени поне следните данни:

  1. Име и адрес на износителя и по възможност неговата банка. :
  2. Вид на акредитива.

З. Срок на валидност на акредитива.

  1. Сумата по акредитива.
  2. Описание на документите, срещу които трябва да се извърши плащането.
  1. Данните за количеството, точното наименование и цената на стоката.
  1. Условията за доставка.
  2. Срок на доставката.

В междубанковата практика е прието износителят заедно с авизото за откриването на акредитива в негова полза да получи и един екземпляр от писмото за откриване на акредитива. По такъв начин той бива точно осведомен за съдържанието на акредитива и може да вземе мерки за изпълнение на акредитивните условия, а банката на износителя се освобождава от отговорностите, свързани с евентуално неточно или непълно препредаване на акредитива.

 

Източник: http://www.doe.bg/krediti/

  Каква е разликата в статистиката и данните между Google Analytics и Google Webmaster Tools?

Вижте още...

Какво представлява „режимът на заключване“ на Apple и как работи?

admin

Въпрос на приоритети: По какви признаци да изберем своя смарт часовник на ръката

admin

Какво е Bounce Rate

admin