Маркетинг

Молбата за откриване на акредитив

Молбата за откриване на акредитивМолбата за откриване на акредитив, която вносителят подава до своята банка, трябва да съдържа подробностите по акредитива точном ясно изразени. В нея трябва да са посочени поне следните данни:

  1. Име и адрес на износителя и по възможност неговата банка. :
  2. Вид на акредитива.

З. Срок на валидност на акредитива.

  1. Сумата по акредитива.
  2. Описание на документите, срещу които трябва да се извърши плащането.
  1. Данните за количеството, точното наименование и цената на стоката.
  1. Условията за доставка.
  2. Срок на доставката.

В междубанковата практика е прието износителят заедно с авизото за откриването на акредитива в негова полза да получи и един екземпляр от писмото за откриване на акредитива. По такъв начин той бива точно осведомен за съдържанието на акредитива и може да вземе мерки за изпълнение на акредитивните условия, а банката на износителя се освобождава от отговорностите, свързани с евентуално неточно или непълно препредаване на акредитива.

 

Източник: http://www.doe.bg/krediti/

  Масовата комуникация се различава от междуличностната по следните неща

Вижте още...

Достъп до средствата за масова комуникация

admin

Twitter наема водеща правна фирма да съди Илон Мъск за прекратяване на сделка за придобиване на стойност 44 милиарда долара

admin

Причини за наложени от Google наказания

admin