Анализи

Анализи

Превоз на товари

admin
Превозът на товари е вид транспортна услуга, предоставяна от транспортните фирми. Естеството на услугата се изразява във физическото преместване на товара във пространството, което отнема...