Актуално

Изплащане на щета по гражданска отговорност


Полезна информация за изплащане на щета по гражданска отговорност.

изплащане на щета по гражданска отговорност

Всякакви щети, които са причинени от конкретно превозно средство на трети лица се покриват от задължителната полица Гражданска отговорност. Всяка година сме длъжни да подновяваме полицата и дължим за това съответната сума застрахователна премия на застрахователя ни. Тази полица включва всички рискове, които са свързани с настъпването на пътен инцидент – от дребни материални вреди до причиняване на смърт.

Не всеки пострадал обаче знае каква е процедурата по изплащане на щета по гражданска отговорност. Например при причиняване на имуществени и неимуществени вреди, при които лицето е загубило трайно трудоспособността си се дължи обезщетение от застрахователя на виновния водач в размер, който е адекватен на причиненото страдание. Когато е ясен извършителя и причинителя на пътния инцидент е лесно да се направи връзка със застрахователя и да се потърси съответното изплащане на щета по гражданска отговорност.

Има обаче и други ситуации, при които например може да е причинена смърт или да има сериозно телесно увреждане, а причинителя на инцидента да е неизвестен или пък да няма валидна полица Гражданска отговорност. В такива случаи се предявява претенция към Гаранционния фонд, от който се получава съответния размер изплащане за причинена щета.

Доказването на такива претенции се извършва на база експертизи и документи, които се представят на гаранционния фонд или на застрахователя.

  Автомобилът – част от ежедневието на съвременния човек

В повечето случаи се препоръчва да наемете застрахователен адвокат, тъй като размерите на обезщетенията не винаги са постоянна величина и може да получите по-малко от очакваното. А предявяването на претенция по изплащане на щета по гражданска отговорност се извършва с помощта на уведомление. Това е стандартна бланка, която внимателно следва да попълните вие или с помощта на вашия застрахователен адвокат.

Уведомяването за съответната претенция се описва като се излагат факти и обстоятелства, които имат отношение с възникналия пътен инцидент. При материални щети се прави оценка на увреденото имущество, а при събитие с пострадало лице се изискват медицинска експертиза за естеството на последиците от инцидента върху състоянието му.

Повече информация може да научите тук: КАКЪВ Е СРОКЪТ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПО ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ?

Вижте още...

Видове услуги за лазерна епилация, които лазерните центрове предлагат

matalcore

Професионални препоръки за смесители за баня

admin

Как да управлявате финансите си по време на ипотечен кредит за закупуване на инвестиционна собственост

admin